מחירון

מחירון היכל בעיר
 

שכר אולם עד 8 שעות (החל לשכירויות מתאריך 1.3.24)

(100 ש"ח לכל שעה נוספת)

4,000 ₪

שימוש במערכת ההגברה עפ"י המפרט הקיים

500 ₪

שימוש במערכת התאורה עפ"י המפרט הקיים

500 ₪

שימוש במקרן ובמסך

500 ₪

מלווה טכני

500 ₪

כיוון פסנתר כנף למופע

500 ₪

שירותי קופה

4% מסך המכירות

+2% עמלת אשראי

השכרת המבואה בלבד לקבלות פנים  (עד 3 שעות)

1500 ₪


 

מערכת למכירת כרטיסים