מחירון

מחירון היכל בעיר
 

שכר אולם כולל הקמה ופירוק לאחר מופע עד 8 שעות

3,500 ₪

הצגה נוספת באותו יום (2 הצגות ביום)

2100 ₪

יום נוסף הקשור למופע (חזרות/הכנות) עד 6 שעות

1750 ₪

שכר אולם לעמותות עד 8 שעות

1750 ₪

שימוש במערכת ההגברה עפ"י המפרט הקיים

500 ₪

חיבור למערכת ההגברה הקיימת

250 ₪

שימוש במערכת התאורה עפ"י המפרט הקיים

500 ₪

שימוש במקרן ובמסך

500 ₪

מפעיל טכני

500 ₪

כיוון פסנתר כנף למופע

500 ₪

שירותי קופה

4% מסך המכירות

+2% עמלת אשראי

שימוש בפואיה בלבד לקבלות פנים עד 100 מוזמנים

500 ₪

סט כרטיסים המקנה זכות לחניה שבהסדר

150 ₪


*השכרת האולם למופע כוללת מאבטח וסדרן.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים